SZAKMAI AJÁNLÁS: TERRORCSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

sec2

 

SZAKMAI  AJÁNLÁS: TERRORCSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS  BIZTONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

/T E R V E Z E T/

Terrorcselekmény: A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az avval való fenyegetésnek olyan stratégiája, melynek elsődleges célja félelem, zavar keltése és ennek révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célok elérése, a fennálló helyzet gyengítése, rombolása.

A terrorcselekmények megítélése eltérő, sőt a megjelenési formája is változó. Néhány évtizeddel ezelőtt Európában a túszejtés és a váltságdíj követelése volt a jellemző, ma már az emberi életek – számunkra  – értelmetlen pusztításával kiváltható félelem, rettegés a legfontosabb cél.

A magánbiztonsági szolgálatok milyen terrorcselekményekkel találkozhatnak?

 • robbantás,
 • több ember halálát okozó lőfegyverrel elkövetett gyilkosság,
 • öngyilkos merénylet,
 • emberrablás

Melyek a terrorizmus által veszélyeztetett helyszínek és létesítmények?

A terrorcselekmények célpontjait nehéz behatárolni. Általában a könnyen sebezhető, kevéssé védett, szimbolikája, vagy funkciója révén jelentőséggel bíró, sok ember által látogatott épületek, épületegyüttesek számítanak veszélyeztetett létesítménynek. (bevásároló központok, sportlétesítmények). De támadás érhet védett, őrzött objektumokat is. (katonai, kormányzati, diplomáciai épületek, kritikus infrastruktúrák)

1.) Feladat terrorcselekmény előkészületének észlelése esetén:

A tervezett terrorcselekmények végrehajtását aprólékos munka előzi meg, amely során a végrehajtóknak gondoskodniuk kell az ahhoz szükséges körülményrendszer (beilleszkedés, lakhatás, anyagi erőforrások, eszközök beszerzése) megteremtéséről. E folyamatokat tekinthetjük a terrorcselekmény előkészületi szakaszának. Ez esetleg évekig is eltarthat. Az elkövetőnek információkat kell szereznie a célobjektumról (célszemélyről), fel kell derítenie annak közvetlen környezetét és be kell szereznie a terrorcselekmény végrehajtásához szükséges eszközöket (vegyi anyagok, járművek stb.), amely tevékenység nem minden esetben maradhat rejtve. Ennek következménye, hogy tapasztalhatunk a szokványostól eltérő, nem hétköznapi eseményeket, vagy éppen olyan beszélgetés fültanúi leszünk, amely kapcsolatba hozható (akár a beszélgetők, akár a tartalma révén) egy esetleges terrorcselekmény végrehajtásával.

A biztonsági szolgálatot ellátó személy észlelheti az adatgyűjtési folyamatot. A gyanút ébresztő magatartás minden részletének megjegyzése, feljegyzése mellett, biztosításáról való gondoskodás után:

 • meg kell szólítani az adatgyűjtőt, kérdezni jelenléte okát, felajánlani „segítségét a munkához”,  
 • jelezni, hogy figyel rá, a kamerák rögzítették találkozásukat,
 • ha indokolt rendőri igazoltatást kell kérni,
 • jelentést kell készíteni, amelyben részletesen rögzíteni kell az általa tapasztalt, gyanút ébresztő tevékenységet,
 • jelentést a helyi szolgálati rend előírásainak megfelelően, de soron kívül kell vezetőjéhez eljuttatni, aki felveszi a Terrorelhárítási Központtal (TEK) a kapcsolatot, és a továbbiakban a kapott utasítások alapján jár el.

TEK:

 • Székhelye: 1101 Budapest, Zách u. 4.
 • Postai címe: 1903 Budapest,
 • Pf.: 314·
 • Központi telefonszáma: +36(1)265-6200 ·
 • Központi faxszáma: +36(1)265-6209
 • E-mail címe: tek@tek.gov.hu

2.) Feladat terrortámadás bekövetkezésére utaló magatartás észlelése esetén:

Általános, minden helyzetre illő tevékenység, feladatsor nem adható! A bekövetkezett terrorcselekményeket értékelve megállapítható, hogy az elkövetők az iszlám vallást követő arab nemzetiségű vagy avval külsőségeiben is azonosuló személyek. (ruházat, fejfedő, szakáll)  

A körülmények és a pillanatnyi szituáció határozza meg az intézkedések sorrendjét és tartalmát. Törekedni kell a minél kisebb emberi és anyagi veszteségekre! A személy- és vagyonőr a károk minimalizálása érdekében sem kötelezhető életének feláldozására.

 A biztonsági feladatot ellátó őr, aki létesítményőrzést végez, rendezvényt biztosít, közlekedési csomópontban vagy bevásárló központban lát el szolgálatot, fegyveres személyt, személyeket lát, kiknek magatartásából egyértelműen megállapítható, hogy nem a helyszínnek megfelelő tevékenységre készülnek, vagy személyen robbantás célját szolgáló szerkezetet (robbanó mellény) észlel, a körülmények figyelembe vételével igyekezzen:

 • értesíteni a szolgálatot ellátó társait, a rendőrséget(107, segélyhívó 112),
 • hangos felszólítással elszigetelni a személyt, személyeket a többi jelenlévőtől,
 • lehetőleg több tízméteres biztonsági távolságot tartani a személytől, személyektől – hangos jelzéssel egyszerű szavak, vagy tőmondat kiabálásával „Meneküljenek! Terroristák!” – a környezet tudomására hozni a veszélyhelyzetet, törekedni, hogy minél kisebb személyi, anyagi károkozási lehetőség adódjon,
 • ha szükséges értesítse a mentőket (104),
 • a rendőrség megérkezésekor a körülményeknek megfelelően adja át az intézkedést.

3.) Feladat veszélyeztetett, fenyegetett létesítményben talált elhagyott, gazdátlan csomag, táska esetén:

A biztonsági feladatot ellátó őr, aki létesítményőrzést végez, rendezvényt biztosít, közlekedési csomópontban vagy bevásárló központban lát el szolgálatot és területén gazdátlan csomagot, táskát talál, vagy felhívják ilyen tárgyra a figyelmét, fokozott körültekintéssel járjon el. A körülményekre figyelemmel az alábbi feladatokat hajtsa végre:

 • a táskához hozzányúlni tilos,
 • tulajdonosát először hangosbemondó segítségével keresni kell,
 • veszélyhelyzetben, vagy fenyegetett helyzetben a táskától biztonsági zónát kell kialakítani, amely a lehetőségekhez mérten 30-40 méteres távolság legyen,
 • a biztonsági zónában ember nem tartózkodhat, nem közlekedhet,
 • ha a táska tulajdonosa 10-15 percen belül nem kerül elő, értesíteni kell a rendőrséget (107, segélyhívó 112),
 • a biztonsági zárást a rendőrség oldhatja fel.

4.) Feladat folyamatban lévő terrortámadás esetén:

A biztonsági feladatot ellátó őr, aki létesítményőrzést végez, rendezvényt biztosít, közlekedési csomópontban vagy bevásárló központban lát el szolgálatot, fegyveres személyt, személyeket lát lövöldözni, vagy robbantást észlel, a körülmények figyelembe vételével igyekezzen:

 • felmérni a kialakult helyzetet, támadók létszámát, tevékenységét, tartózkodási helyét,a robbantás helyszínét, életmentés szükségességét, sérültek számát, helyét,
 • értesítse a rendőrséget (107, segélyhívó 112) a kialakult helyzetről, kérje a mentők riasztását,
 • a lehetőségekhez mérten kezdje meg a veszélyeztetett személyek menekítését, mentését,
 • törekedjen a legkisebb személyi és anyagi veszteség elszenvedésére,
 • a rendőrség megérkezésekor a lehetőségeknek megfelelően vegyen részt az élet- és vagyonmentésben, a kárelhárításban.

A fenn felsorolt feladatokon túl a helyi szolgálati rendben lehetségesek egyéb kötelezően előírt intézkedések. (Például fegyveres szolgálatot ellátó biztonsági személyzet speciális feladatokra van kötelezve.) A bekövetkezett eseményekről, a tett intézkedésekről minden esetben részletes jelentést kell írni, amely egy büntető eljárás alapja lehet.

Fogalmak:

csomag: mindazon az érintett személy birtokában lévő, általa fogott vagy a testére rögzített, azon viselt olyan tárgy, amely a benne elhelyezett dolgok szállítására, vagy azok szállításának megkönnyítésére szolgál, és amely alkalmas arra, hogy a benne lévő dolgok külső szemlélő elől részben vagy egészben elfedve maradjanak.

kritikus infrastruktúrák szektorai:

 • energia
 • infokommunikációs technológia
 • közlekedés
 • víz
 • élelmiszer
 • egészségügy
 • ipar
 • pénzügy
 • jogrend–kormányzat
 • közbiztonság – védelem

A tervezet készítői kíváncsiak a szakma véleményére, várják a tervezettel kapcsolatos esetleges módosítási javaslatokat : kollegium@szakmaikamara.hu

forrás: http://www.szakmaikamara.hu/index.php?pg=szakmai_ajanlasok

Kedves Olvasó!  Ha hozzászólást írsz, akkor azt kulturált hangnemben tedd! Tartózkodj a – cégeket, személyeket – sértő, rágalmazó beírásoktól, mivel azok esetleges jogi következményei téged terhelhetnek! Köszönöm! 🙂

 

3 Responses to SZAKMAI AJÁNLÁS: TERRORCSELEKMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

 1. Madarasz Ferenc szerint:

  Nem most kell pezsegni. Ezek alapok amit mindekinek tudbni kéne.

 2. Nagy Henrik szerint:

  Az avval szó helytelenül van leírva! Azzal, Ezzel. Így helyes. Elnézést, hogy beleszólok, de nem ismerek olyan szót hogy av, ev.. csak az, ez.. Kicsit szemet szúr az embernek. Bocsi! 🙂

 3. Murai László szerint:

  Nekem se tetszik annyira, de attól még nyelvtanilag helyes.

  http://valasz.hu/kultura/azzal-avval-ezzel-evvel-110473

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.