HA A MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI AKADÉMIÁJÁRA SZERETNÉL FELVÉTELIZNI – KÉTÉVES KATONAI SZAKKÉPZÉS

tob

 

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére

(Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH AA) – 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.)

A 2016/2017 tanévben a Honvéd altiszt megnevezésű (azonosító szám: 54 863 02), iskolarendszerű, kétéves katonai szakképzésre jóváhagyott felvételi keretszám: 50<60 fő. Az induló ágazatok/szakmairányok az MH Altiszti Akadémia (továbbiakban: MH AA) honlapján kerülnek közzétételre.


A honvéd altisztképzésre az a 18. életévét betöltött, de a felvétel évében 23. életévét be nem töltött cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező személy vehető fel, aki a jelentkezők egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának szabályairól szóló rendeletekben előírt alkalmassági követelményeknek megfelel. A honvéd altiszt képzés tekintetében további feltétel, hogy a hallgató hozzájárul a nemzetbiztonsági alkalmasságának ellenőrzéséhez, és vállalja a honvéd altiszt-jelölti szolgálati viszony létesítését és fenntartását a honvéd altiszt képzés idejére. Az MH AA a honvéd altiszt képzésre jelentkezővel az alkalmassági vizsgálat részeként pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti elkötelezettségét.


A jelentkezőkkel szemben támasztott feltétel büntetlen előélet, középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy annak a folyó tanévben történő megszerzése és az államilag elismert angol alapfokú komplex nyelvvizsga (B1) megléte (a nyelvvizsga bizonyítvány legkésőbb a felvételi napján eredetben be kell mutatni).


Az MH AA kettő éves nappali iskola rendszerű szakképzésében csak honvéd altiszt-jelöltként lehet tanulni. A honvéd altiszt-jelölt jogállását a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (továbbiakban: Hjt.), valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) szabályozza. A honvéd altiszt-jelölt az, aki az altiszti pályát hivatásának választja, és a sikeres felvételit követően a honvédséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján, a választott szakmairány teljes idejű képzése alatt a Magyar Honvédséggel altiszt-jelölti szolgálati viszonyban áll.


A honvéd altisztképzésre felvételt nyert személlyel az MH Altiszti Akadémia parancsnoka köt ösztöndíjszerződést, aki az ösztöndíjszerződés megkötésének napjával a Magyar Honvédséggel (a továbbiakban: MH) altiszt-jelölti szolgálati viszonyt létesít és a MH AA állományába kerül.


A honvéd altiszt-jelölt az ösztöndíjszerződés megkötésével vállalja, hogy tanulmányait legjobb képességei szerint folytatja, továbbá a honvéd altiszt-jelölt a hivatásos állományba vételét követően legalább a honvéd altisztképzés kétszeresének megfelelő időtartamban köteles az MH-nál szolgálatot teljesíteni. A Hjt.-ben foglaltak szerint, amennyiben honvéd altiszt-jelölt jogviszonya – egészségügyi okok kivételével – önhibájából szűnik meg, időarányos visszafizetési kötelezettség terheli.
Az MH az ösztöndíjszerződés megkötésével arra vállal kötelezettséget, hogy a honvéd altiszt-jelölt tanulmányait támogatja, továbbá hogy a tanulmányait eredményesen befejező honvéd altiszt-jelölt az MH hivatásos altiszti állományába kerül felvételre.


Az iskolarendszerű képzésre a jelentkezés az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokságon, illetve Toborzó és Érdekvédelmi Irodákon térítésmentesen biztosított jelentkezési lapon történik.


A jelentkezés határideje: 2016. február 15.


A fenti hír forrása valamint itt olvashatsz részletesen a felvételi eljárásról:
http://ncoa.hu/index.php/felveteli-page

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.